Temperatūra Alūksnē
IK GUCHO
guchoinn@inbox.lv
Inna: 26488705
Guntis: 29853611Grāmatvedības un finansu pakalpojumi


Mūsdienu biznesa pasaulē grāmatvedība un finanšu kārtošana ir neatņemama komercdarbības sastāvdaļa, neatkarīgi no tā vai Tu esi individuālais komersants, SIA, zemnieku saimniecība, pašnodarbināta persona vai akciju sabiedrība. 

Neviens cilvēks nav profesionālis visās nozarēs, tāpēc biznesā svarīgākais ir katru lietu uzticēt zinošam speciālistam, kas to pārvalda. 

IK "GUCHO" piedāvā uzņemties Jūsu rūpes par grāmatvedības un finanšu sakārtošanu, lai Jūs varētu domāt par savu biznesa pilnveidošanu un ideju realizāciju. 

Mēs piedāvājam uzņemties visu grāmatvedības ciklu sākot no uzņēmuma reģistrēšanas līdz gada pārskata sagatavošanai un iesniegšanai. 

Mēs sadarbojamies gan ar pašnodarbinātām personām, gan uzņēmumiem, komersantiem un saimniecībām.
PROJEKTU izstrāde ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai

ES fondu finansējuma piesaiste- veids palīdzēt JUMS apgūt ES finansu līdzekļus.

Balstoties uz uzkrāto pieredzi un zināšanām šajā jomā, garantējam  kvalitāti mūsu sagatavotajiem projektiem.

Mēs piedāvājam:

1. Konsultācijas par ES struktūrfondu atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

2. Uzņēmuma atbilstības izvērtēšana ES struktūrfondu programmu nosacījumiem;

3. ES struktūrfondu pieteikumu–projektu sagatavošana;

  •  Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem, katrai konkrētai programmai;
  • Konsultācijas un palīdzība papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un noformēšanā;
  • Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana un noformēšana atbilstoši likumdošanas prasībām;

 4. Uzņēmuma interešu pārstāvēšana administrējošā institūcijā projekta izskatīšanas gaitā,

     ietverot papildus informācijas sagatavošanu ,ja tāda ir nepieciešama.

5. Projekta noslēguma gala atskaites sagatavošana iesniegšanai administrējošā institūcijā.

Uzņēmuma speciālisti ir ar plašu pieredzi arī ES finansēto projektu finanšu kārtošanā, atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā uzraugošajām institūcijām.

Mums ir plašas un drošas telpas Jūsu dokumentu uzglabāšanai.

Esiet eksperts uzņēmējdarbībā, un rūpes par grāmatvedību uzticiet mums.